ดร. ชวาลิน เศวตนันทน์

(หัวหน้าโครงการ)


ดร. ชวาลิน เศวตนันทน์ เป็นอาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาการสื่อสาร ศิลปะสร้างสรรค์ ภาษาและวรรณคดี มหาวิทยาลัยแมคควอร์รี่ (เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย) งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมการสื่อสารในสังคม โดยใช้วิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ สัญศาสตร์ และการวิเคราะห์วาทกรรมจากภาษาภาพและเสียง มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับโลก เช่น Visual Communication (SAGE), Corpora (SAGE) และ Open Linguistics (de Gruyter) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Open Linguistics ยังติดอันดับบทความที่ได้รับการดาวน์โหลดสูงสุดของวารสารในช่วงปี  2018 ถึง 2019 ด้วย

 

ดร.ชวาลิน เศวตนันทน์เคยเป็นอาจารย์ประจำในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยรับเชิญของสถาบันวิจัยญี่ปุ่นศึกษา (เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น)